CasinoLove logo

Förståelse för spelaridentifikationsverifiering i onlinekasinon

Upptäck insikter från David Pope. Han är Senior Marketing Director på Mitek Systems, ett företag för identitetsverifieringsteknik.

Vi hade nöjet att träffa David Pope, som har varit en inflytelserik figur i spelindustrin sedan 2004. David specialiserar sig på identitetsområdet och hans arbete innebär främst att hjälpa operatörer att identifiera och förstå sina kunder. Hans företag, Mitek Systems, är en ledande leverantör av identitetsverifieringstjänster inom spelindustrin.

Varför är identitetsverifiering avgörande inom spel?

Identitetsverifiering är en central aspekt av spel på grund av regulatoriska krav. Regeringar och regulatorer kräver att operatörer bekräftar sina kunders identitet, försäkrar att kunderna är minst 18 år gamla, och upprätthåller robusta åtgärder för att hålla brott borta från spel. Detta inkluderar förebyggande av bedrägeri och penningtvätt, ofta hänvisat till som KYC (Know Your Customer) protokoll.

Går bortom identitetsverifiering: att förstå kunden

Förutom att säkerställa överensstämmelse strävar speloperatörer efter att djupt förstå sina kunder. Företag som Betfred använder tjänsterna som tillhandahålls av Mitek Systems för att inte bara verifiera sina kunders identitet utan också få inblick i deras förmåga att ha råd med de spel de gör. Denna omfattande förståelse för kunden är avgörande för att upprätthålla ansvarsfulla och hållbara spelmönster.

Det stora problemet för kasinon: Bedrägeri

Ett av de betydande problemen som onlinekasinon står inför är bedrägeri. David Pope belyser en särskilt akut fråga - penningtvätt. Speloperatörer arbetar flitigt för att verifiera alla kunduppgifter, inklusive namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress, bland annat för att förhindra sådana bedrägliga aktiviteter.

Uppkommande hot: Kontoövertagande

Ett av de stora bedrägeriproblemen i online-spelande idag är kontoövertagande. Denna typ av bedrägeri inträffar när illvilliga personer får tillgång till befintliga spelkonton med hjälp av stulna användarnamn, lösenord och betalningsuppgifter. Denna fråga har ökat med hisnande 307% under de senaste tre åren, vilket utgör ett betydande hot mot onlinekasinon och deras kunder.

Kontoövertaganden är inte bara skadliga för kunderna utan också skadliga för spelwebbplatsernas rykte. Kunder, som känner att deras kontoinformation äventyrats, kommer ofta att lämna webbplatsen och ta sin verksamhet någon annanstans. Dessutom kan dessa incidenter leda till stora böter som påförs av regulatorer, som Maltas MGA eller Storbritanniens Gambling Commission.

Biometrins roll i förbättring av säkerhet

I kölvattnet av ökande kontotillägnanden har biometri framstått som ett säkrare alternativ till traditionella lösenordsbaserade säkerhetssystem. Med en förbluffande 22 miljoner människor världen över som använder '123456' som sitt lösenord, är det tydligt att användarna tycker att lösenord är besvärliga och svåra att hantera. I kontrast till detta, biometrisk verifiering—som använder en användares ansikte eller röst—tillhandahåller ett extra lager av säkerhet för högriskaktiviteter som kontouttag eller att placera höga insatser.

Biometrisk verifiering innebär en enkel registreringsprocess där användare ombeds ta ett foto av sitt ansikte. Detta foto genomgår livsdetektering, vilket säkerställer att det är ett faktiskt levande ansikte och inte ett foto, video, eller mask, vilket minimerar bedrägeri. Under högrisktransaktioner tar användare helt enkelt en annan selfie, som sedan jämförs med det ursprungliga ansiktet med hjälp av en unik biometrisk numerisk mall.

Samma process kan också göras med röstbiometri. Med uppgången av kontotillägnanden inom spelindustrin, börjar operatörer alltmer att använda biometri för att skydda sina kundkonton och gå bortom enkla lösenord.

Dokumentvalidering och användarupplevelse i biometrisk verifiering

Man kan undra över den tid det tar att validera dokumenten under den biometriska verifieringsprocessen. I verkligheten är det bara en fråga om sekunder! Registrering för biometrisk autentisering tar mindre än tre sekunder, med den faktiska biometriska autentiseringsprocessen som är ännu snabbare.

Hos Mitek Systems ligger fokus inte bara på att tillhandahålla tekniken för att validera identiteter, utan också på att leverera en smidig digital resa. Användargränssnittet är utformat för att effektivt vägleda användaren, med tips och vägledning genom hela processen. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med Miteks mål att säkerställa 'säker digital tillgång för alla.'

Säkerställa optimal säkerhet

Även om dokumentvalideringsprocessen ofta är automatisk, kan vissa fall kräva en mer djupgående undersökning. Detta gäller särskilt när bilder inte är tydliga eller när specifika ID-dokument presenteras. I sådana fall genomför speciellt utbildade agenter en rättsmedicinsk undersökning av dokumenten, en process som kan ta en minut eller två.

Operatörerna uppskattar dock detta extra säkerhetslager. Grunden i processen försäkrar dem om att olovligt spelande, bedrägerier, ekonomiska brott och kontoövertaganden hålls borta, vilket förstärker förtroendet för deras verksamhet.

Snabbare validering av dokument och utbetalningsprocesser

Många användare har uttryckt frustration över de långa valideringsperioderna på traditionella kasinon, med fördröjningar som sträcker sig över flera dagar. Liknande klagomål har framförts om den tid det tar att bearbeta utbetalningar - en avgörande aspekt eftersom användarna är angelägna om att få tag på sina vinster.

Mitek Systems strävar efter att lösa dessa problem genom att snabba upp både validerings- och utbetalningsprocesserna. Många gånger uppstår sådana fördröjningar när operatörer förlitar sig på sin interna personal för att verifiera identitetshandlingar. Tyvärr kanske dessa individer inte har den nödvändiga expertisen eller verktygen för att snabbt analysera ID-handlingarna, vilket resulterar i onödiga dröjsmål.

Hos Mitek accelereras processen genom användning av avancerad teknik och expertis, vilket ger en snabbare, smidigare digital resa för kunderna. Detta förbättrar inte bara användarupplevelsen utan förbättrar också operatörens effektivitet och rykte.

Datahantering och säkerhet i identitetsverifiering

En avgörande oro bland användare är hantering och lagring av deras personuppgifter. Hos Mitek Systems är tillvägagångssättet för identitetsverifiering utformat utifrån principer för dataskydd och säkerhet. Företaget minimerar mängden data det innehar och behåller inte identitetshandlingar om inte klienter specifikt begär det. Rigorösa säkerhetsbedömningar och certifieringsprocesser genomförs för att säkerställa överensstämmelse med alla dataskydd- och säkerhetsstandarder.

Förstå KYC-timing i onlinekasinon

Timingen för KYC-processen i kasinon varierar beroende på jurisdiktionen där kasinot är licensierat. Vissa regulatoriska regimer, som de i Malta, Storbritannien och Tyskland, kräver att KYC-processer genomförs när kunden registrerar sig och gör en insättning. I andra jurisdiktioner kan KYC-processen utföras senare.

Att dock fördröja KYC-processen till uttagspunkten innebär risker, såsom att tillåta minderåriga att spela eller potentiella penningtvättare att infiltrera det finansiella systemet. Därför har det under det senaste decenniet skett en betydande förskjutning mot att genomföra KYC-processen vid kontoskapande.

Även om detta kan introducera viss friktion för användaren vid registreringsstadiet, kan ett välutformat användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX) göra processen sömlös och icke-störande för spelaren.

Övervinna språkliga och tekniska utmaningar i KYC-processer

Tekniska problem och språkhinder kan ibland skapa friktion under KYC-processen. Mitek Systems tar en proaktiv strategi till dessa utmaningar, designar användarresan för att förutse och adressera potentiella problem.

En lösning är att tillhandahålla användargränssnittet (UI) på användarens lokala språk, baserat på standardspråket i deras webbläsare, vilket gör processen mer tillgänglig och förståelig för icke-engelsktalande. Denna flexibilitet sträcker sig till över 20 språk, inklusive ungerska, polska och rumänska.

Dessutom prioriterar Mitek Systems inte bara att validera användarens identitet, utan också att hjälpa sina speloperatörsklienter att maximera procentandelen användare som slutför KYC-processen. Företaget hjälper användare att övervinna alla utmaningar de står inför, som att förstå varför deras identitetshandling har avvisats, och guidar dem genom lösningsprocessen.

Förbättra KYC-processer för operatörer

En fråga som dyker upp är varför, om tekniken finns för att göra KYC-processen så enkel och effektiv, många speloperatörer fortfarande använder föråldrade, tidskrävande processer.

En anledning är att vissa operatörer använder en dokumentvalideringsleverantör i bakgrunden, tar själva hand om dokumentet och skickar det sedan för validering. Detta är ett ineffektivt tillvägagångssätt, eftersom KYC-processen idealiskt sett bör vara en del av operatörens digitala resa, inbäddad i deras webbplats eller app, och erbjuda ett sömlöst användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX).

När operatörer hanterar dokumentinfångningen själva eller använder sin egen back-office-personal för verifiering, kan detta skapa betydande fördröjningar. Mitek Systems förespråkar användningen av deras eget UI, inbäddat i operatörens webbplats eller app, som guidar användarna att ta en högkvalitativ bild av deras dokument från början. Detta tillvägagångssätt möjliggör snabb, teknikdriven dokumentvalidering, med färre dokument som behöver manuell granskning.