CasinoLove logo

Hur man spelar Blackjack: regler, strategi och korträkning.

Blackjack-regler kan läras på bara några minuter med vår video. Vi täcker också avancerade ämnen som strategi och korträkning. Från nybörjare till avancerad!

Blackjack grunder

I Blackjack är dina motståndare inte andra spelare, utan dealern, i princip själva casinot. Spelet spelas med en kortlek av franska kort, där färgerna inte spelar någon roll. Du kan vinna om värdet på korten som delas ut till dig är högre än de hos dealern utan att överstiga tjugoett. Det är här spelet får sitt andra namn: 21. En oavgjord kan lätt inträffa i spelet. Vanligtvis spelas flera omgångar i följd.

Värdet på korten motsvarar siffrorna på dem. Knekt, dam och kung är värda 10. Essets fall är speciellt, eftersom det kan vara värt antingen 11 eller 1, beroende på vad som är mer fördelaktigt för spelaren.

Blackjack Kortvärden
Kort Värde
Ess 1 eller 11
2-10 Ansiktsvärde
Knekt, Dam, Kung 10

Blackjack spelsteg

Steg 1: placera din insats för att delta i omgången
Steg 1: placera din insats för att delta i omgången

Låt oss diskutera Blackjack-spelstegen. Först måste vi placera en insats för att delta i omgången. Sedan delar dealern ut två kort vardera till oss och till sig själv. Korten som delas ut till spelarna är med framsidan upp, vilket innebär att alla kan se deras värde. Av de två korten som delas ut till dealern är endast ett vänd uppåt.

Steg 2: Vi får två inledande kort. Vi kan stanna eller be om fler kort.
Steg 2: Vi får två inledande kort. Vi kan stanna eller be om fler kort.

Om vi har turen att få en Blackjack på den första given, då finns det inget mer för oss att göra, eftersom detta är det bästa utfallet. I sådana fall är vi nästan säkra på att vinna, såvida inte dealern också har en Blackjack, i vilket fall det blir oavgjort. För att få en Blackjack måste ett av våra kort vara ett ess, och det andra måste vara ett kort värt tio, det vill säga antingen en 10, en knekt, en dam eller en kung. Om vi inte får en Blackjack på den första given har vi två alternativ: antingen står vi kvar, eller så begär vi ytterligare kort från dealern. Om värdet på våra kort överstiger 21 har vi förlorat och vår insats går till casinot.

Steg 3: Det är dealerns tur att spela. Slutligen utvärderas resultaten.
Steg 3: Det är dealerns tur att spela. Slutligen utvärderas resultaten.

Om vi bestämmer oss för att stanna är det dealerns tur att vända sitt nedåtvända kort och dra ytterligare kort åt sig själv. Om dealern går över 21, eller stannar på ett nummer som är mindre än vårt, då har vi vunnit.

Avancerade Blackjack-drag: Split och Double

Du har möjlighet att Split, det vill säga att dela din hand i två, om du får två kort av samma värde i den första given, till exempel två åttor. Vid vissa bord kan du bara dela kort med tio i värde om de är av samma rang, det vill säga att du kan dela två knektar men inte en kung och en knekt. Dessutom finns det bord där det inte är tillåtet att dela två ess.

När du delar måste du först placera en insats lika med den ursprungliga på den andra handen. Efter detta ger dealern dig två ytterligare kort, ett för varje hand. Utfallet av de två händerna är sedan oberoende av varandra, vilket innebär att en kan förlora medan den andra vinner. Du kan fritt begära ytterligare kort för varje hand separat.

Det är viktigt att notera att vid många bord, om du får en Blackjack på en delad hand, är utbetalningen endast densamma som en vanlig vinst. Dessutom finns det bord där det är möjligt att dela igen om du får ytterligare ett kort av samma värde/rang på minst en av de delade händerna.

Konceptet Double Down, eller dubbling, är att efter den första given dubblar du din insats och begär endast ett kort till. Efter detta begärda kort kan du inte be om ytterligare ett kort i den givna omgången. Inte alla bord tillåter delning eller dubbling. Vi rekommenderar att välja ett bord där dessa är tillgängliga. Dessa alternativ minskar casinots fördel mot dig. Det är dock viktigt att veta när det är värt att använda dem. Strategi-diagram kan hjälpa till med detta.

Blackjack-strategi

Ett annat intressant aspekt av Blackjack-spelet är att det finns en matematiskt optimal strategi som kan minska casinots fördel till en halv procent. Detta kallas vanligtvis "grundläggande strategi". Faktum är att vissa spelare kan luta oddsen till sin fördel mot casinot genom att räkna kort och följa strategin (se senare i denna artikel).

Om du följer "grundläggande strategi" bör du förvänta dig att maximera ditt återbetalningsvärde till spelaren till det maximala (det vill säga över 99% med de flesta Blackjack-varianter). Med andra ord kan du minska casinots fördel till under 1%. Tänk på att återbetalningsvärdena beräknas för tusentals kortaffärer. På kort sikt kommer du att uppleva mycket volatilitet i din balans.

Blackjack-strategitabeller skapas för att visa vad som bör vara ditt nästa drag beroende på vilket kort du har och vilket kort dealern har. Strategitabellen ändras dock beroende på vilken Blackjack-variant du spelar. Dessutom avviker korträknare ofta från "grundläggande strategi" eftersom det antar ingen bakgrundsinformation om de återstående korten i kortleken.

När ska man ta ett kort eller stanna?

Blackjack-strategitabell för att bestämma när man ska ta ett kort eller stanna. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en enda kortlek och dealern stannar på 17.
Blackjack-strategitabell för att bestämma när man ska ta ett kort eller stanna. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en enda kortlek och dealern stannar på 17.

När ska man dela kort?

Blackjack strategitabell för när man ska dela sina kort. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en kortlek och dealern stannar på 17.
Blackjack strategitabell för när man ska dela sina kort. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en kortlek och dealern stannar på 17.

När ska man Dubbla ner?

Blackjack strategitabell för när man ska dubbla ner sina insatser. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en kortlek och dealern stannar på 17.
Blackjack strategitabell för när man ska dubbla ner sina insatser. Denna tabell gäller för Blackjack-varianten som använder en kortlek och dealern stannar på 17.

Tips för att öka dina vinstchanser

Hur räknar man kort?

De flesta människor skulle tycka att det är väldigt svårt att exakt hålla reda på vilka kort som redan har kommit ut ur kortleken. Lyckligtvis har olika korträkningsmetoder utvecklats för detta ändamål, så du behöver inte ha ett exceptionellt minne. Detta är särskilt användbart med tanke på att de flesta Blackjack-bord inte spelar med bara en kortlek, utan vanligtvis med sex.

En av de mest kända metoderna är "High-Low" (ofta skrivet som "Hi-Lo"). Kärnan i detta är att vi delar upp korten i tre grupper baserat på numret eller valören på dem: små kort från 2 till 6, medelkort från 7 till 9, stora kort från 10 till Ess. Sedan tilldelar vi ett värde till var och en av de tre grupperna. Vi tilldelar plus ett till gruppen med de minsta värdena, noll till den mellersta och minus ett till gruppen med de högsta värdena. Följande bild sammanfattar detta:

Blackjack korträkningsmetod som kallas High Low
High-Low (Hi-Lo) korträkningsmetoden.

Nu när vi har tilldelat ett värde till varje typ av kort, är vår uppgift att hålla koll på balansen av värdet på de kort som redan har vänts över. Så, till exempel, om en 4 delas ut, lägger vi till ett till balansen, eller om en knekt delas ut, drar vi bort ett från balansen.

När denna balans ökar, ökar också våra chanser mot casinot. Det är också viktigt att komma ihåg hur många kortlekar som fortfarande inte delats ut av dealern. Detta hjälper till att förstå hur koncentrerade de höga korten är i de odistribuerade kortlekarna. Om vi delar balansvärdet med antalet återstående kortlekar får vi det så kallade "sanna balansen". Så om vår balans är 8 och det fortfarande finns 2 kortlekar hos dealern, blir vår sanna balans 4.

Vi kommer att använda denna sanna balans för att bestämma hur mycket vi ska satsa. Om vår sanna balans är hög, höjer vi insatsen. Om den sanna balansen är låg, minskar vi den. När man använder Hi-Lo-metoden är det fortfarande mycket viktigt att spela perfekt enligt grundläggande Blackjack-strategi. Det är värt att nämna att med hjälp av korträkning kan vi medvetet och matematiskt avvika från grundstrategin i vissa fall. Vi kommer att skriva om dessa undantag senare.

Hur bekämpar casinon korträkning?

Det enklaste är att använda flera kortlekar. Detta gör inte bara räkningen svårare, men ännu viktigare, det saktar ner vinsterna för korträknande spelare. Detta beror på att det mesta av tiden kommer den verkliga balansen som hålls i åtanke bara att nå sådana höjder mot slutet av spelet när räknaren kan satsa med hög säkerhet.

Det andra casinot kan göra är att inte vänta på att alla kortlekar ska vara nära sitt slut innan de blandas om, istället kan de blanda om halvvägs igenom. Även om detta är en bra lösning för att förhindra korträknare, är det också ganska kostsamt. Detta beror på att medan dealern blandar, spelar spelarna inte, och därmed genereras ingen intäkt.

Det som helt förhindrar korträkning är den kontinuerliga användningen av kortblandningsmaskiner. Casinon gillar också detta eftersom det ger mycket snabb blandning. Nackdelen är att många spelare inte litar på kortblandningsmaskinerna.

Ett annat alternativ för casinon är om de misstänker att en spelare räknar kort vid ett visst bord, kan de ändra bordets regler så att spelarna kan endast satsa med samma insatser i varje omgång. Detta resulterar i att korträknaren, trots att de vet att oddsen är bra, inte kan satsa stort.

Casinot kan också välja att endast driva de Blackjack-bord som har mindre fördelaktiga regler för spelarna än det närliggande casinot. Med detta kan de säkerställa att korträknare inte besöker deras casino.

Slutligen är det värt att notera att casinots ledning kan besluta att inte oroa sig för mycket för korträknare. De kan hävda att de timvisa vinsterna för korträknare är begränsade nog för att vara acceptabla som driftskostnader.