CasinoLove logo

Ymmärrämme pelaajan henkilöllisyyden varmennusta nettikasinolla

Tutustu David Popelta saamiin oivalluksiin. Hän on Senior Marketing Director Mitek Systems henkilöllisyysvarmennusteknologia yrityksessä.

Meillä oli ilo tavata David Pope, joka on ollut vaikutusvaltainen hahmo rahapelialalla vuodesta 2004 lähtien. David erikoistuu identiteettiin, ja hänen työnsä keskittyy pääasiassa operaattorien avustamiseen asiakkaiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Hänen yrityksensä Mitek Systems on johtava identiteetin todentamispalvelujen tarjoaja rahapelisektorilla.

Miksi henkilöllisyyden todentaminen on olennainen osa rahapelaamista?

Henkilöllisyyden todentaminen on keskeinen osa rahapelaamista sääntelyvaatimusten vuoksi. Hallitukset ja sääntelijät vaativat operaattoreita vahvistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden, varmistamaan, että asiakkaat ovat vähintään 18-vuotiaita, ja ylläpitämään vankkoja toimenpiteitä rikollisuuden torjumiseksi rahapeleistä. Tähän sisältyy petosten ja rahanpesun estäminen, jota kutsutaan yleisesti KYC (tunne asiakkaasi) -protokollaksi.

Menemällä henkilöllisyyden todentamisen ulkopuolelle: asiakkaan ymmärtäminen

Varmistaakseen sääntelyn noudattamisen lisäksi rahapelioperaattorit pyrkivät ymmärtämään asiakkaitaan syvällisesti. Yhtiöt kuten Betfred käyttävät Mitek Systemsin tarjoamia palveluja paitsi asiakkaidensa henkilöllisyyden varmistamiseen, myös heidän panostensa varaa koskevien tietojen saamiseen. Tämä kattava asiakkaan ymmärtäminen on keskeistä vastuullisten ja kestävien rahapelikäytäntöjen ylläpitämisessä.

Kasinoiden suuri ongelma: petokset

Yksi merkittävistä ongelmista, joita verkkokasinot kohtaavat, on petos. David Pope korostaa erityisen painostavaa ongelmaa – rahanpesua. Uhkapelioperaattorit työskentelevät ahkerasti varmistaakseen kaikkien asiakkaiden tiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, muun muassa estääkseen tällaiset petolliset toiminnot.

Nouseva uhka: tilin haltuunotto

Yksi tärkeimmistä petosongelmista verkkopelaamisessa nykyään on tilin haltuunotto. Tämäntyyppinen petos tapahtuu, kun pahantekijät saavat käyttöönsä olemassa olevia uhkapelitilejä varastetuilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja maksutiedoilla. Tämä ongelma on kasvanut huimat 307% viimeisen kolmen vuoden aikana, ja se aiheuttaa merkittävän uhan verkkokasinoille ja niiden asiakkaille.

Tilin haltuunotot eivät ole vain haitallisia asiakkaille, vaan ne ovat myös haitallisia uhkapelisivustojen maineelle. Asiakkaat, jotka tuntevat tilinsä tiedot vaarantuneen, jättävät usein sivuston ja siirtävät liiketoimintansa muualle. Lisäksi nämä tapahtumat voivat johtaa sääntelijöiden, kuten Maltan MGA:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan Gambling Commissionin, määräämiin raskaisiin sakoihin.

Biometrian rooli turvallisuuden parantamisessa

Tilin kaappausten lisääntyessä biometria on noussut turvallisemmaksi vaihtoehdoksi perinteisiin salasanaan perustuviin turvajärjestelmiin. Hämmästyttävät 22 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa käyttävät salasananaan '123456', mikä osoittaa käyttäjien pitävän salasanoja hankalina ja vaikeasti hallittavina. Sen sijaan biometrinen tunnistaminen - käyttäjän kasvon tai äänen avulla - tarjoaa lisäturvaa korkean riskin toiminnoille, kuten tilin nostoille tai suurten panosten asettamiselle.

Biometrinen tunnistaminen sisältää yksinkertaisen rekisteröintiprosessin, jossa käyttäjiä pyydetään ottamaan kuva kasvoistaan. Tämä kuva käy läpi elävyyden havaitsemisen, joka varmistaa, että kyseessä on todelliset elävät kasvot eikä valokuva, video tai naamio, mikä vähentää petoksia. Korkean riskin tapahtumissa käyttäjät ottavat vain toisen selfien, joka sitten verrataan alkuperäiseen kuvaan käyttäen ainutlaatuista biometrista numeerista mallia.

Sama prosessi voidaan tehdä myös äänibiometrian avulla. Uhkapelialan tilin kaappausten lisääntyessä operaattorit etsivät yhä enenevässä määrin biometriaa asiakastiliensä suojaamiseksi ja siirtymiseksi yksinkertaisista salasanoista eteenpäin.

Asiakirjojen validointi ja käyttäjäkokemus biometrisessä tunnistautumisessa

Voisi ihmetellä, kuinka kauan asiakirjojen validointi biometrisen tunnistautumisprosessin aikana kestää. Todellisuudessa se on vain muutaman sekunnin kysymys! Biometriseen tunnistautumiseen rekisteröityminen vie alle kolme sekuntia, ja itse biometrinen tunnistautuminen on vielä nopeampaa.

Mitek Systems -yrityksessä keskitytään paitsi henkilöllisyyksien validointiteknologian tarjoamiseen myös sujuvan digitaalisen matkan tarjoamiseen. Käyttöliittymä on suunniteltu ohjaamaan käyttäjää tehokkaasti ja tarjoamaan ohjeita ja opastusta koko prosessin ajan. Tämä lähestymistapa sopii hyvin Mitekin tavoitteeseen varmistaa "turvallinen digitaalinen pääsy kaikille".

Optimaalisen turvallisuuden varmistaminen

Vaikka asiakirjojen validointiprosessi on usein automaattinen, tietyt tapaukset saattavat vaatia tarkempaa tarkastelua. Näin on erityisesti silloin, kun kuvat eivät ole selkeitä tai kun esitetään tiettyjä henkilöllisyystodistuksia. Tällaisissa tilanteissa erityisesti koulutetut agentit suorittavat asiakirjojen rikosteknisen tutkimisen, joka saattaa kestää minuutin tai kaksi.

Kuitenkin toimijat arvostavat tätä lisäturvakerrosta. Prosessin perusteellisuus vakuuttaa heidät siitä, että alaikäisten pelaaminen, petokset, talousrikokset ja tilien kaappaukset pysyvät loitolla, mikä vahvistaa luottamusta heidän toimintaansa.

Nopeuttamassa asiakirjojen validointia ja maksuprosesseja

Monet käyttäjät ovat ilmaisseet turhautumistaan perinteisten kasinoiden pitkistä validointiajoista, jolloin viiveet voivat venyä useiden päivien mittaisiksi. Samankaltaisia valituksia on esitetty myös voittojen maksamiseen kuluvasta ajasta – erittäin tärkeästä näkökulmasta, sillä käyttäjät haluavat päästä käsiksi voittoihinsa mahdollisimman nopeasti.

Mitek Systems pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat nopeuttamalla sekä validointi- että maksuprosesseja. Monesti viiveet johtuvat siitä, että yritykset turvautuvat sisäiseen henkilökuntaansa tunnistusasiakirjojen tarkistamisessa. Valitettavasti heillä ei välttämättä ole tarvittavaa asiantuntemusta tai välineitä henkilöllisyysasiakirjojen nopeaan analysointiin, mikä aiheuttaa tarpeettomia viiveitä.

Mitekillä prosessi nopeutetaan edistyneen teknologian ja asiantuntemuksen avulla, mikä tarjoaa nopeamman, sujuvamman digitaalisen kokemuksen asiakkaille. Tämä paitsi parantaa käyttäjäkokemusta, myös lisää yrityksen tehokkuutta ja mainetta.

Tietosuoja ja turvallisuus henkilöllisyyden varmistamisessa

Käyttäjien keskuudessa keskeinen huolenaihe on henkilökohtaisten tietojen käsittely ja säilytys. Mitek Systems lähestyy henkilöllisyyden varmistamista tietosuojan ja turvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Yritys minimoi hallussaan olevien tietojen määrän eikä säilytä tunnistusasiakirjoja, ellei asiakkaat nimenomaisesti pyydä niitä. Yritys suorittaa tiukkoja tietoturva-arviointeja ja sertifiointiprosesseja varmistaakseen noudattavansa kaikkia tietosuojaa ja turvallisuutta koskevia standardeja.

Ymmärtäminen KYC-ajankohdasta verkkokasinoissa

KYC-prosessin ajoitus kasinoissa vaihtelee sen mukaan, missä toimivallassa kasino on lisensoitu. Jotkut sääntelyjärjestelmät, kuten Maltan, Iso-Britannian ja Saksan, edellyttävät KYC-prosessien tapahtuvan asiakkaan rekisteröityessä ja tallettaessa. Muissa toimivaltuuksissa KYC-prosessi voidaan suorittaa myöhemmin.

Kuitenkin KYC-prosessin viivästyminen nostamisen yhteydessä aiheuttaa riskejä, kuten alaikäisten pelaamisen mahdollistaminen tai potentiaalisten rahanpesijöiden tunkeutuminen rahoitusjärjestelmään. Siksi viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut merkittävä muutos KYC-prosessin suorittamisen suuntaan tilin luomisen yhteydessä.

Vaikka tämä voi aiheuttaa kitkaa käyttäjälle tilin rekisteröintivaiheessa, hyvin suunniteltu käyttöliittymä (UI) ja käyttökokemus (UX) voivat tehdä prosessista saumattoman ja pelaajalle häiriöttömän.

Kielimuuri- ja teknisten haasteiden voittaminen KYC-prosesseissa

Tekniset ongelmat ja kielimuuri voivat joskus aiheuttaa kitkaa KYC-prosessin aikana. Mitek Systems ottaa ennakoivan lähestymistavan näihin haasteisiin, suunnittelemalla käyttäjän matkan ennakoiden ja ratkaisten mahdolliset ongelmat.

Yksi ratkaisu on tarjota käyttöliittymä (UI) käyttäjän paikallisella kielellä, perustuen heidän selaimensa oletuskielen asetuksiin, mikä tekee prosessista ymmärrettävämmän ja helpommin lähestyttävän ei-englanninkielisille puhujille. Tämä joustavuus ulottuu yli 20 kieleen, mukaan lukien unkari, puola ja romania.

Lisäksi Mitek Systems keskittyy paitsi käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseen, myös auttamaan uhkapelitoiminnan harjoittajia maksimoimaan KYC-prosessin suorittavien käyttäjien osuuden. Yhtiö auttaa käyttäjiä voittamaan mahdolliset haasteet, kuten ymmärtämään, miksi heidän henkilöllisyysasiakirjansa on hylätty, ja ohjaamaan heidät ratkaisuprosessin läpi.

Parantamassa KYC-prosesseja operaattoreille

Yksi kysymys, joka nousee esiin, on miksi monet uhkapelioperaattorit käyttävät yhä vanhentuneita, aikaa vieviä prosesseja, vaikka teknologia KYC-prosessin yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen on olemassa.

Yksi syy on, että jotkut operaattorit käyttävät asiakirjan validointipalveluntarjoajaa kulissien takana, ottaen asiakirjan itse haltuunsa ja lähettäen sen sitten validointiin. Tämä on tehoton lähestymistapa, sillä KYC-prosessin tulisi olla osa operaattorin digitaalista matkaa, upotettuna heidän verkkosivustoonsa tai sovellukseensa, tarjoten saumattoman käyttöliittymän (UI) ja käyttäjäkokemuksen (UX).

Kun operaattorit hallitsevat asiakirjojen haltuunoton itse tai käyttävät omia back-office-henkilöstöään todentamiseen, se voi aiheuttaa merkittäviä viiveitä. Mitek Systems kannattaa oman UI:n käyttöä, joka on upotettu operaattorin sivustoon tai sovellukseen, ja ohjaa käyttäjiä ottamaan korkealaatuisen kuvan asiakirjastaan heti alusta alkaen. Tämä lähestymistapa mahdollistaa nopean, teknologiapohjaisen asiakirjojen validoinnin, ja vähemmän asiakirjoja tarvitsee manuaalisen tarkastelun.